Tekst

Wij:

  • schrijven graag aansprekende teksten, toegesneden op de doelgroep;
  • redigeren tekst op verschillende niveau's, van spelling- en stijlcorrectie tot het omwerken naar uiteenlopende doelgroepen;
  • schrijven ook zelf, het liefst over natuur en tuinieren, en kunnen daar ook de illustraties bij verzorgen;
  • vanzelfsprekend leveren we teksten binnen de afgesproken tijd aan.

10 Omslag Veldgids NL Flora b

De veertiende druk van deze plantengids werd grondig herzien en aangepast aan de recente wetenschappelijke inzichten. Samen met FLORON en Erik Simons Botanisch Advies hebben we deze klus geklaard!

art. OET lente 22

Regelmatig leveren we een bijdrage aan Onze Eigen Tuin.

Tl lente 22

Elk kwartaal schrijven we een artikel voor de Tuinliefhebber (uitgave AVVN).

Omsalg moestuinieren jle

Redactie en vormgeving voor het project Jong Leren Eten. Deze brochure werd als pdf verspreid onder veel scholen. Mijn vroegere ervaring als schooltuinleider kwam goed van pas bij toevoegen van veel praktische tips!

Omslag speelnatuur

Redactie, beeldselectie en vormgeving van deze brochure over speelnatuur. Voor: Stichting Springzaad.

Tijdschrift Oase

Vele artikelen vanaf 2009-heden

wnatuurboekje h300

Het is alweer een poos geleden maar al in 2004 maakten we dit boekje over een onderwerp dat momenteel weer sterk in de belangstelling staat.

Tekst en foto's, 120 p, uitgever: Roodbont.

Tijdschrift Groei en Bloei

Diverse artikelen over natuurlijk tuinieren, dieren in de tuin.

Tijdschrift De Kleine Aarde

Voor het tijdschrift De Kleine Aarde schreven wij van 1999 tot de opheffing van DKA in 2011, artikelen over natuurrijke tuinen, planten, dieren en materiaalgebruik.


'kleine boekjes'

Serie boekjes over natuur dichtbij huis. Gericht op kinderen.
Opdracht: concept, tekst, vormgeving
Serie boekjes op A6 formaat, full color, 32 pagina's
Voor: IVN