Tekst

Boek: Natuur in eigen tuin

Tekst en fotografie
120 p, f.c.
Voor: Uitgeverij Roodbont/AVVN 

Handboek voor complexe bouwprojecten

Beheersen van het proces van programmeren, ontwerpen, contracteren en bouwen
Eindredactie

446 pagina’s, z/w
Voor: Reed Business Information

Modder aan je broek

Eindredactie

76 p, f.c.

Voor: Landschapsbeheer Nederland